Papers of the 2015 Conference

Top_01Some of the papers of the 2015 Conference are now published in the journal Biblica et Patristica Thoruniensia. Congratulations to all the contributors!

*Wolność w Chrystusie. Aktualność nauczania św. Tomasza z Akwinu o wolności chrześcijańskiej na podstawie piątego rozdziału „Super Epistolam S. Pauli Apostoli ad Galatas Lectura”
Bartosz Adamski

*Rodzenie Słowa w świetle Tomaszowego komentarza do Prologu Ewangelii św. Jana (J 1, 1–2)
Karolina Ćwik

*„Obłuda” i „pieczęć” – dwa przykłady Tomaszowej egzegezy biblijnej w kontekście teologii sakramentów
Michał Golubiewski OP

*W poszukiwaniu sensów Pisma Świętego. Św. Tomasza z Akwinu Super Epitolam ad Ephesios i wybrane nowożytne interpretacje egzegetyczne na przykładzie Ef 5,1–2
Andrzej Kubanowski

*¿Revolucionario o «genio simplificador»? Santo Tomás de Aquino en la Exégèse médiévale de Henri de Lubac
Andrzej Persidok

*St. Thomas’ Proof for the Lord of Lords from the Cause of Causes
Catherine Peters